Turniej Wiedzy Pożarniczej

Wzorem lat ubiegłych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wieluniu organizuje eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Celem turnieju jest:

  1. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postponowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą , poznawanie tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej,
  2. wyłonienie najlepszych uczestników turnieju,
  3. rekrutacja młodzieży do wstępowania w szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu wieluńskiego.

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom” organizowany jest w trzech grupach wiekowych tj.:

  1. I grupa wiekowa – uczniowie klas I – VI szkół podstawowych
  2. II grupa wiekowa – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych
  3. III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Turniej organizowany jest w trzech etapach.

  1. Pierwszy etap kwalifikacyjny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych przeprowadzany jest przez Zarządy Gminne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych niedziałających na terenie swoich gmin, natomiast dla szkół ponadgimnazjalnych etap kwalifikacyjny przeprowadzany jest przez grono pedagogiczne na terenie swoich szkół. Z turnieju kwalifikacyjnego przeprowadzonego na terenie poszczególnych gmin oraz każdej szkoły ponadgimnazjalnej należy wyłonić laureata, który weźmie udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
  2. Drugi etap półfinałowy przeprowadzony zostanie w miejscu wyznaczonym przez organizatora z którego zostanie wyłonionych 5 uczestników ścisłego finału .
  3.  Trzeci etap finałowy zostanie przeprowadzony w miejscu wyznaczonym przez organizatora podczas którego zostanie ogłoszona ostateczna klasyfikacja uczestników oraz wręczenie nagród .

Regulamin ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej

Uchwała o zmianie regulaminu turnieju wiedzy pożarniczej

Materiał szkoleniowy

Ustawa o PSP

Zabezpieczenie ppoż. budynków

Bazy i stacje paliw płynnych

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Norma ewakuacyjna

Pytania przykładowe

Pytania 1

Pytania 2

Pytania 3

Pytania 4

Pytania 5

Pytania 6

Pytania 7

Pytania 8

Drogi pożarowe – rozporządzenie