RAMOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELUNIU SPOSOBU POŁĄCZENIA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNO – ALARMOWYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Z OBIEKTEM KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELUNIU LUB WSKAZANYM PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELUNIU.

Wymagania organizacyjno – techniczne podłączenia do monitoringu pożarowego.