Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu:

Powiatowe Stanowisko Kierowania:
tel: 43/841 10 20
fax: 43/841 10 38

sekretariat:

tel:43/ 843 44 23, 843 41 63
fax: 43/841 10 24

e-mail: kppsp19@straz.lodz.pl

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do 16.00

Komórki organizacyjne komendy:

Wydział operacyjny:  43 /841 10 29

Wydział organizacyjno-kadrowy i kontrolno-rozpoznawczy:

Stanowisko ds.Organizacyjnych

tel: 43/ 843 10 23

Stanowisko ds. Kadrowych

tel:43 /841 10 25

Stanowisko ds Kontrolno -rozpoznawczych

tel. 43 /841 10 30 , 841 10 31

Sekcja  ds.finansów:

tel: 43/ 841 10 34, 841 10 36

fax: 43/841 10 35

Główny księgowy:

tel: 43/ 841 10 34

Sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych :

tel:  43/841 10 26 / 841 10 27

fax : 43/841 10 28

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Wieluniu

tel: 43/ 841 10 39 , 841 10 37