Zasady naboru do służby

Rozporządzenie  MSWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PS

rozporzadzenie-mswia

test_sprawnosci_fizycznej

strazak_to_wiecej_niz_zawod