Wydziały

Wydział Operacyjny

mł. bryg. inż. Jacek Raducki – naczelnik wydziału

W skład Wydziału Operacyjnego wchodzi:

Powiatowe Stanowisko Kierowania
mł. asp. Tomasz Niesłony – dyżurny stanowiska kierowania
st. asp. inż. Piotr Sztuka – dyżurny stanowiska kierowania
asp. Wojciech Sarowski – dyżurny stanowiska kierowania
mł. ogn. Patryk Muszyński – dyspozytor

mł. ogn. lic. Sylwester Sztuka – dyspozytor

Wydział Organizacyjno – Kadrowy oraz Kontrolno – Rozpoznawczy

W skład Wydziału Organizacyjno – Kadrowego oraz Kontrolno – Rozpoznawczego wchodzi:

Stanowisko ds. Kontrolno- Rozpoznawczych

kpt. mgr inż. Tomasz Zgodziński – naczelnik wydziału

mł. kpt. mgr inż. Paweł Bokwa –  specjalista

Stanowisko ds. Organizacyjnych

kpt. inż. Grzegorz Kasprzyczak – młodszy specjalista

Stanowisko ds. Kadrowych

asp. sztab. Maciej Dura – starszy inspektor

 

Sekcja ds. Finansów 

mł. bryg. mgr inż. Wioleta Dawid – główny księgowy

mgr Sylwia Kaja – technik ds. finansów

 

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych

Bogusław Plewa – starszy inspektor

st. sekc. Maciej Pietralczyk – starszy technik