Wydziały

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu

mł. bryg.mgr inż .Tomasz Lewiński

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu

 

Wydział Operacyjny

Naczelnik Wydziału
st.kpt. inż. Jacek Raducki

W skład Wydziału Operacyjnego wchodzi:


Powiatowe Stanowisko Kierowania

Dyżurny operacyjny – st.asp. Tomasz Mikulski
Dyżurny stanowiska kierowania – mł.asp. Tomasz Niesłony
Dyżurny stanowiska kierowania –  asp.inż. Piotr Sztuka
Dyżurny stanowiska kierowania – mł.asp. Wojciech Sarowski
Dyspozytor – sekc. Patryk Muszyński

Wydział Organizacyjno – Kadrowy oraz Kontrolno – Rozpoznawczy

 

W skład Wydziału Organizacyjno – Kadrowego oraz Kontrolno – Rozpoznawczego wchodzi:
Stanowisko ds. Organizacyjnych
Starszy Inspektor -asp.sztab. Maciej Dura
Stanowisko ds. Kadrowych

Stanowisko ds. Kontrolno- Rozpoznawczych

Naczelnik wydziału – kpt. mgr inż. Tomasz Zgodziński

Młodszy Specjalista  –   asp.mgr inż. Paweł Bokwa

Sekcja ds. Finansów 
Główna Księgowa
st.kpt.mgr inż. Wioleta Dawid

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych

Starszy Inspektor

Bogusław Plewa

Starszy Technik

sekc.Maciej Pietraczyk