Informacja o numerze 112

Adresy stron propagujących i dostarczających informacje na temat zasad korzystania i funkcjonowania numeru alarmowego 112.

www.ec.Europa.eu/112 – strona Komisji Europejskiej prezentująca aktualne informacje dotyczące działania Europejskiego Numeru Alarmowego 112,

www.112.gov.pl – informacje o podejmowanych w Polsce działaniach dotyczących funkcjonowania numeru alarmowego 112 i pracach nad jego upowszechnianiem,

www.ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm – wersja dla dzieci (z możliwościową wyboru języka polskiego).