Koordynator ds. dostępności

Koordynatorem ds. dostępności w KP PSP Wieluń jest mł. asp. Maciej Pietralczyk – starszy inspektor w sekcji ds. kwatermistrzowsko – technicznych

tel. (0-43) 841 10 26

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez (nazwa jednostki)
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności (nazwa jednostki) w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami