INFORMACJE – szkolenie członków OSP

W dniu 17 i 18 września 2016 roku odbędzie się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP z terenu powiatu wieluńskiego. Szkolenie rozpocznie się o godz. 9:00 w siedzibie tut. Komendy, obowiązuje umundurowanie służbowe (koszarowe).

Następne zajęcia odbędą się w dniach:

25.09,  08.10 ( Ćwiczenia z ratownictwa technicznego) 23.10,  6.11

W dniu 27 listopada odbędzie egzamin z części teoretycznej (test) oraz egzamin z części praktycznej   od godz. 9oo w tut. Komendzie.

W dniach 18 (godz.14: 00) i 19 (godz. 8: 00) listopada w komendzie powiatowej PSP w Sieradzu odbędzie się test w komorze dymowej.

Zakończenie szkolenie odbędzie zaliczeniem części praktycznej w dniu 29.11.2016 r. w OSP Osjaków o godzinie 18oo.

Podczas zajęć teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe. Natomiast podczas zajęć praktycznych umundurowanie bojowe (kompletne – nomex, hełm, buty).

 

 

Uwaga!

W przypadku nieobecności na zajęciach (powyżej 20% jednostek lekcyjnych) nastąpi skreślenie z listy słuchaczy szkolenia.

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia można uzyskać w tut. Komendzie u dowódców JRG.