Składniki Majątku do likwidacji

Stan na 16.11.2020 r.