Aktualności

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Ponieważ rozpoczęły się wakacje prezentujemy sporządzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku, który ma przybliżyć rodzicom i opiekunom zasady bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku, Poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men_lato_2020 Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2

Bitwa o wozy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym…
Więcej