Aktualności

Informacja

W dniu 9 listopada br. rozpoczęło się szkolenie dla Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wieluńskiego. Jest to 6 szkolenie członków OSP organizowane przez tut. Komendę w roku 2014. Do tej pory przeszkolono 282 strażaków w różnego rodzaju szkolenia…
Więcej